Splošni pogoji poslovanja

Podjetje QMI SD d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, Matična št.: 1433407000, davčna št.: SI49650017 . Osnovi kapital: 8.763,14 EUR, Transakcijski račun: SI56 0313 8100 0032 057.

Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

1. POSLOVNI PROSTORI

1.1. Naslov podjetja:QMI SD d.o.o., Grintovška ulica 36, 4000 Kranj

2. CENE

Vse objavljene cene so informativne.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov. DDV je obračunan v ceni.

2.2. Redna in spletna cena
Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena podjetja QMI SD d.o.o. in velja v trenutku oddaje naročila.

2.3. Posebni pogoji plačila
Za nekatere načine plačila veljajo še naslednji posebni pogoji:

o v primeru plačila s kreditno kartico mora biti plačnik (podatki v profilu uporabnika) ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
o v primeru plačila s kreditno kartico po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

2.1. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vse cene so navedene v evrih. DDV je všteto v ceni. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

2.2. Cene veljajo za skladišče QMI SD d.o.o., Grintovška ulica 36, 4000 Kranj

3. NAROČILA

Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe:

3.1. Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: 04/ 23 56 200, pisno, po telefaksu: 04/ 23 56 201, na elektronski poštni naslov: info@deleroi.si in preko spletne trgovine.

3.2. Naročila, poslana pisno, po telefaksu, elektronski pošti in preko spletne trgovine sprejemamo tudi izven delovnega časa.

4. POSTOPEK NAKUPA V SPLETNI TRGOVINI

4.2 Vaše naročilo v spletni trgovini

Ko kupec zaključi svoj nakup, dobi na svoj elektronski naslov povzetek nakupa. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

4.3. Prejeli smo vaše naročilo

Če kupec v roku ene ure naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Če je dobavni rok daljši od običajnega (3 dni) lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov.

4.4. Blago v pripravi

Kupec prejme obvestilo, ko je blago v pripravi.

4.5. Naročilo zaključeno

Če je naročilo zaključeno do 15.30h, se blago pošlje po pošti še isti ali naslednji delovni dan. V kolikor kupec izbere osebni prevzem, je le ta možen vsak delovnik do 17h. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi ali pritožbe.

5. REZERVACIJE

5.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.

6. PONUDBE

6.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.

6.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

7. NAČIN DOBAVE

7.1. Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na TRR podjetja QMI SD d.o.o., razen, če ni s “Pogodbo” drugače določeno.

7.2. Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec.

7.3. Dostava s strani QMI SD d.o.o. je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Pošiljanje se izvede po pošti ali “Ekspres dostava” Pošte Slovenije.

7.4. Osebni prevzem je možen v skladišču QMI SD d.o.o., od ponedeljka do petka, v času med 8.00 in 17.00 uro. Za osebi prevzem je potrebna predhodna telefonska najava.

7.5. Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.

7.6. Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.

8. NAČIN PLAČILA

8.1. Plačilo po predračunu.
8.2. Plačilo po računu.
8.3. Plačilo z odlogom.
8.4. Kreditno odplačevanje.
8.5. 100% brezobrestni avans,
ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.

9. LASTNIŠTVO BLAGA

9.1. Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja QMI SD d.o.o.

10. RAČUNI

10.1. Račun se izda na podlagi dobavnice.

10.2. Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.

10.3. Račun prejme kupec ob prejemu blaga.

Vse dokumente, predračune, pogodbe in račune pošljemo v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja QMI SD d.o.o. Dostop do dokumentov, hranjenih v podjetju QMI SD d.o.o., je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja QMI SD d.o.o.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

11. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”
Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: info@deleroi.si, blago pa vrniti v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke, knjige, kozmetiko in potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena ali ko je bil izdelek že uporabljen. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

o pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
o pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo o pri pogodbah o dobavi računalniške opreme ali računalniških programov

11.1 Postopek zamenjave in vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

11.2. Postopek vračila kupnine

De Le Roi d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

12. GARANCIJA

12.1. Podjetje QMI SD d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

12.2. Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec.

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake izdelkov.

13. OSTALO

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:

Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju QMI SD d.o.o., se bodo uporabljali izključno za interno uporabo in ne bodo posredovani tretjim osebebam ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se bodo uporabili za prejemanje obvestil o novostih samo v dogovoru oz. dovoljenjem kupca.

13.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v “Splošnih pogojih poslovanja”, razen če v “Pogodbi” ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.

13.2. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo “Splošnih pogojev poslovanja” v pisni obliki. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna “Splošnih pogojev poslovanja “, ne upoštevamo.

13.3. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “Splošnih pogojev poslovanja”, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Kranju.

13.4. “Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.deleroi.si

Plačilo

Za vas smo pripravili več različnih načinov plačila. Vi boste izbrali najustreznejši način plačila v samem postopku nakupa blaga.

Plačilo z gotovino (po povzetju)

Naročeno blago plačate z gotovino, ob dostavi na vaš naslov ali na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Pri izbiri plačila po povzetju je doplačilo v znesku 4,00 Eur za stroške poštnine.

Naročeno blago lahko plačate tudi s plačilno kartico MasterCard, VISA, VISA-Electron, Maestro, Activa ali American Express.

Če se odločite za osebni prevzem naročenega blaga na sedežu podjetja QMI SD d.o.o. v Kranju, je potrebno kupnino predhodno plačati pred prevzemom.

Plačilo po predračunu

Pri izbiri plačila po preračunu (s splošno položnico) boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom BN-01. Plačilo lahko najlažje in najhitreje izvedete v vaši spletni banki (Klik, Abanet, Bank@Net …),lahko pa tudi na katerikoli banki ali pošti v Sloveniji. Plačilo prosimo izvedite pred dostavo naročenega blaga. Vse potrebne podatke za plačilo po predračunu, kot tudi primer pravilno izpolnjenega plačilnega naloga BN-01, vam bomo ob potrditvi nakupa poslali na vaš email.

V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete na tel. št.: 04/23 56 200 ali pišete na: info@deleroi.si

Dostava in prevzem

Dostava s strani QMI SD d.o.o. je možna. Stroški se zaračunavajo glede na odločitev stranke, kjer je navedeno. Pošiljanje se lahko izvede preko naše pogodbene stranke, Pošte Slovenije, ali preko “Ekspres dostava” kurirske službe Pošta Slovenije.

Strošek pošiljanja preko Pošte Slovenije znaša 4,00 EUR v primeru plačila z gotovino po povzetju. Za ostale vrste plačila, stroške pošiljanja plača QMI SD d.o.o.

Za vsa naročila do 15h se bomo potrudili, da bodo odpremljena še isti ali naslednji dan, če bo blago na zalogi. V primeru, ko blaga ni na zalogi vas bomo obvestili o pričakovanem roku dostave.

Sobotna dostava ni možna.

Osebni prevzem
Možen je tudi osebni prevzem v skladišču QMI SD d.o.o. v delovnem času podjetja.

Dostava se izvrši na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi ali naročilu. Dostava se vrši v dopoldanskem času, zato vam priporočamo, da navedete naslov, kjer ste dosegljivi dopoldan (npr: delovno mesto). V primeru, da ob dostavi niste na navedenem naslovu, vam dostavna služba pusti obvestilo in pošiljko lahko prevzamete na pošti.

Priporočamo tudi, da ob naročilu navedete telefonsko številko, na katero ste vedno dosegljivi (npr. vaš GSM), saj vas bodo v primeru, da je paket večjih dimenzij, predhodno poklicali.

Za dostavo paketa ponavadi poskrbi Pošta Slovenije, večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni.
Ob odpremi pošiljke vam bomo poslali obvestilo, da smo artikle že poslali na vaš naslov.

Pomoč uporabnikom

V kolikor imate težave pri registraciji ali nakupu v spletni trgovini se obrnite na naše prodajalce na telefonski številki 04/23 56 200 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@deleroi.si

Celotna ekipa zaposlenih je vedno pripravljena na pomoč in svetovanje ob nakupu. Trudili se bomo, da vam v primeru težav kar najhitreje in učinkovito pomagamo.

Spletna stran www.deleroi.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. S klikom na gumb «DA« soglašate z njihovo namestitvijo.